Text Size

Éjjeli Menedékhely

Ifjúsági program

Alapítvány

Családok Átmeneti Otthona

 

"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány, Családok Átmeneti Otthona
1173 Budapest,
Összekötő utca 3.
Tel/fax: 06/1-258-58-95; 06/1-258-58-96
Vezető: Varga Anikó
E-mail: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 

A Családok Átmeneti Otthonában folyó szakmai tevékenység célja: hogy a hozzánk bekerülő családok erőforrásait olyan mértékben megerősítsük, hogy az intézményi megállapodásban foglalt határidő letelte után intézményes kereteken kívül is tudjanak önállóan, vagy minimális segítséggel működni. A szakmai munka során kiemelt figyelemmel kezeljük a keresőképes családtagok munkaerő piacra való visszatérésének, munkajövedelem megszerzésének segítését és fokozott figyelmet fordítunk a hospitalizálódás elkerülésének, illetve a gyermekvédelmi és/vagy hajléktalan ellátás rendszeréből való kikerülésnek a segítésére.

Bekerülés módja: Annak érdekében, hogy a hozzánk bekerülő családok szükségleteihez leginkább alkalmazkodó segítségnyújtást kínáljunk, a felvételi beszélgetés során igyekszünk feltérképezni a család történetét, a bennük rejlő erőforrásokat, motiváltságukat, a lehetséges reszocializációs irányokat, s szerződésben rögzítjük az együttműködésünk kereteit. A felvételi kritériumok súlyozott része továbbra is, hogy a jelentkezőkben legyenek olyan erőforrások, melyek megerősítésével, támogatásával képessé válhatnak a nehéz élethelyzeten való változtatásra, és vállalják az együttműködést az intézménnyel (motiváltság és együttműködés). A felvételről történő döntéskor elsősorban azt vizsgáljuk, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatási rendszer segíti-e legdinamikusabban a család erőforrásainak a megerősítését.

A Családok Átmeneti Otthona a budapesti XVII. kerületi Önkormányzattal (3 család), illetve a budapesti X. kerületi Önkormányzattal (3+2 család) kötött ellátási szerződés alapján elsősorban XVII. kerületi, illetve X. kerületi Önkormányzatok illetékességi területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosokat lát el, a fennmaradó férőhelyekre az ország egész területéről fogad rászoruló családokat, beleértve a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert családokat. Családon belüli bántalmazás esetén a krízisszoba nyújt átmeneti segítséget a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák számára.

Az intézménybe bekerülő családoknak egy-egy szociális munkás a segítője, akivel a családok szerződést kötnek, mely meghatározza azt, hogy az intézményben való tartózkodásuk ideje alatt milyen célért dolgoznak, milyen erőforrásaik vannak, s a cél megvalósulása érdekében ki mit vállal.

Az intézmény szakalkalmazottjai teamben dolgoznak, ezzel is támogatva egymást. A heti team-megbeszéléseken tekintik át az elmúlt hét eseményeit, s határozzák meg az ebből fakadó feladatokat, itt döntenek a munkatársak a felvételre jelentkezők bekerüléséről, valamint itt kerül áttekintésre, hogy a gondozási szerződésben foglaltak hogyan teljesülnek, illetve nem teljesülnek, mi ennek az oka, milyen esetleges módosítások szükségesek. A szakmai team tagjai külső szupervízor segítségét is igénybe vehetik, hiszen elengedhetetlennek tartjuk, hogy egy-egy eset kapcsán megőrizzék teljes szakmai rálátásukat, kompetenciájukat.

A 2009-ben 90 (új!) család felvételi kérelmét fogadtuk be (ennek a többszöröse azoknak az érdeklődőknek a száma, akik végül nem nyújtanak be felvételi kérelmet, hanem munkatársainktól információkat, segítséget kérnek). A kérelmet benyújtó családokkal felvételi interjúkat készítettünk, ezek értékelését követően a jelentkező családok közül 2009. évben 36 család (összesen 144 fő) részére biztosítottuk az intézmény szolgáltatását, az intézményi ellátását hosszabb- rövidebb ideig.

A 2009.01.01.-2009.12.31. közötti időszakban a X. kerületi Önkormányzat intézményeitől, ellátási területéről 26 család (98 fő) felvételi kérelmét fogadtuk be, melyből 5 család (21 fő) részére biztosítottunk 2009-ben intézményi ellátást, a 2008. évben megkezdett, ”áthúzódó” gondozásokkal további 5 család (23 fő) részesült ellátásban, gondozásban.

A XVII. kerületi Önkormányzat ellátási területéről, XVII. kerületi intézményből 23 család (78 fő) felvételi kérelmét fogadtuk be, a jelentkezők közül 5 (új) család (17 fő) nyert felvételt az elmúlt évben, a 2008. évben megkezdett, ”áthúzódó” gondozásokkal további 3 család (11 fő) részesült ellátásban, gondozásban.

14 esetben fogadott be az intézmény soron kívüli elhelyezéssel (1-21 nap időtartamra) családokat az ellátási területéről, más budapesti kerületből, illetve, az ország különböző régióiból.

Folyamatosan jelentkező igény továbbra is - különösen a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény kihirdetését, majd hatályba lépését követően - a bántalmazott szülők és gyermekeik befogadása, soron kívüli elhelyezése. Továbbra is problémát jelent, hogy mind a budapesti, mind az agglomerációban működő intézmények között, kevés olyan intézmény van, ahol férőhelyet, ellátást biztosítanak a válsághelyzetben lévő családoknak.

Tapasztalatunk, főleg a tavalyi év második felétől kezdődően, hogy érezhetően növekedett a lakhatási krízishelyzetbe került családok (általunk tapasztalt két leggyakoribb ok a kilakoltatás, illetve az albérlet elvesztése volt) azonnali, illetve nagyon rövid időn belül történő befogadása, elhelyezése iránti igény.

Egyre gyakrabban tapasztaljuk hajléktalanellátó szervezetek, egészségügyi szolgáltatást nyújtók, egyházak közreműködését is a családok jelentkezésénél. A korábbi években jellemzően a Gyermekjóléti Központokkal, ritkább esetben a Családsegítő Szolgálatokkal kapcsolatban álló családok keresték meg szolgáltatás igénybe vétele miatt a Családok Átmeneti Otthonát.

A bekerülés jellemző okai:

— a család megélhetési (anyagi, életvezetési) és lakhatással összefüggő problémái (krízis elhelyezés, hajléktalanná válás, elégtelen, egészségtelen lakhatási körülmények),
— a szülők és a gyermekek egészségi problémái, szenvedélybetegség, a családban,
— bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki),
— családi konfliktusok (szülők egymás közötti, szülők-gyermek közötti),
a gyermek(ek) magatartási és tanulási problémái voltak.

Elmondható, hogy az esetek többségében ritkán fordult elő egyetlen ok, mely miatt az intézmény szolgáltatását kérték a szülők, törvényes képviselők sokkal inkább jellemző volt a problémák halmozott, komplex megjelenése. A családokra jellemző, hogy nagyon szűk az a társas mező, melyben életük zajlik, kapcsolataik zöme az ellátórendszerre korlátozódik.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

– lakhatási lehetőség biztosítása (elhelyezés családonként külön szobában)
– 24 órás szociális munkás ügyelet biztosítása
– alapvető gyógyszerek
– szükség esetén segítségnyújtás az alapvető, a gyermek ellátásához nélkülözhetetlen eszközök biztosításában
– a napi életvitelhez szükséges alapvető háztartási eszközök biztosítása (például mosógép, főzéshez szükséges eszközök, ágynemű, stb.)
– krízisintervenció
– szociális munka egyénekkel, családokkal
– szociális munka csoportokkal
– szükség esetén jogi és pszichológiai segítségnyújtás
– kapcsolatfelvétel segítése a helyi ellátórendszer intézményeivel (például óvoda, iskola, gyermekjóléti szolgálat, stb.)
– alternatív programok szervezése a családoknak
– gyermekek tanulásának segítése


Az intézményt havi rendszerességgel keresi fel egy védőnő, aki tanácsadást tart mind a gyermekeknek, mind szüleiknek.

A megnyitás óta eltelt időszakban folyamatosan próbálunk a családok igényeinek, a gyermekek kéréseinek megfelelő szolgáltatásokat behívni a házba, illetve kínálunk minden olyan programot, mely a családok igényeire számot tarthat.
- az intézményben a szünetek időszakára szabadidős programot terveztünk és közvetítettük a tudomásunkra jutott (ingyenesen, vagy kedvezményes áron elérhető) programokat.
- a családok és a gyermekek részére húsvéti, anyák napi, gyermeknapi, mikulás, majd karácsonyi ünnepséget szerveztünk; a gyermekek és szüleik megajándékozásához több támogatót sikerült megnyernie az Alapítványnak.
- a tavalyi évben egy esküvő szervezésében is részt vettünk és szintén tavaly három csecsemő érkezett vissza hozzánk édesanyjával a nálunk élő testvéreihez.
- az elmúlt év második felétől az alapítvány utca programjában is dolgozó kollégák közreműködésével heti rendszerességgel tartottunk az intézményben élő gyermekek részére foglalkozásokat, programokat.

Kikerülés:

Az ellátást igénybe vevő családok folyamatosan részt vettek/vesznek az önkormányzati, illetve a Fővárosi Önkormányzat által kiírt lakáspályázatokon.

A Kőbányai Önkormányzat –méltányossági- lakáspályázatán 4 család (17 fő – 7 szülő, 10 gyermek) vett részt sikeresen és szerzett bérleti jogot a X. kerületi Önkormányzat által felajánlott bérlakásokban, melyekbe a felújítási munkálatok elhúzódása miatt 2009-ben 2 család tudott kiköltözni, 2010. február elején költözött ki egy (4 gyermekes) házaspár. Egy, jelenleg is intézményi ellátásban részesülő család esetében (itt 3 gyermeket nevelnek) jelenleg bizottsági döntésre várunk a lakáscsere kérelem ügyében. Az alapítvány a családok kiköltözését a lakások felújításához való hozzájárulással, valamint a beköltözéshez szükséges eszközök, bútorok biztosításával is segíti, támogatja.

A tavalyi évben az intézményből történő távozásukat követően a családok jellemzően albérletbe, különélő családtagokhoz, illetve társintézményekbe (anyaotthon, családok átmeneti otthona) költöztek. Az elmúlt évben is több család költözött át másik átmeneti ellátást biztosító (helyettes szülő, családok átmeneti otthona, anyaotthon) intézménybe. Tapasztalatunk az, hogy a kiköltöző családtagok korábbi lakó- illetve tartózkodási helyükre, vagy az ahhoz közeli kerületekbe, településekre tervezik visszaköltözésüket.

A családok és gyermekek hatékonyabb ellátása érdekében a Családok Átmeneti Otthona együttműködik az ellátórendszer kapcsolódó társintézményeivel: Gyermekjóléti Szolgálatok, bölcsődék, óvodák, iskolák, Nevelési Tanácsadók, Családsegítő Szolgálatok, Polgármesteri Hivatalok, Munkaügyi Központok, Védőnői Szolgálatok, egészségügyi szolgáltatók, illetve az esetkezelés során az ezeken túl felmerülő külső szervezetek, kapcsolatok.


Szakmai partnereink

17.kerületi Önkormányzat

17. kerületi Családsegítő Szolgálat

17. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat

10. kerületi Önkormányzat

10. kerületi Családsegítő Szolgálat

10. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat

Támogatóink

"Smilepaper.hu Kft.-nek köszönjük, hogy termékeikkel támogatta a "RÉS"
Szociális és Kulturális Alapítványt."  "A szervezetet a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja
http://elelmiszerbank.hu